Bratislava, 23. marca 2022
Slovenská pošta od 23. marca 2022 poskytuje možnosť bezplatne zaslať balík s humanitárnou
pomocou na konkrétnu adresu na Ukrajine. Ukrajinská pošta prisľúbila prioritné doručovanie
takýchto zásielok.


Balíky humanitárnej pomoci adresované konkrétnym adresátom na území Ukrajiny možno
podávať vo všetkých pobočkách Slovenskej pošty na celom Slovensku. Správne zabalené zásielky s maximálnou hmotnosťou 5 kg musia byť viditeľne označené poznámkou „HUMANITARIAN AID“ na adresnej strane balíka.

Maximálna hodnota tovaru v zásielke je 50 Eur. Obsahom zásielky môže
byť len humanitárna pomoc: trvanlivé potraviny, lieky a zdravotnícky materiál, potraviny,
oblečenie, hygienické potreby… V balíkoch nemožno posielať alkohol, zbrane, pyrotechniku či
horľavé látky.


Pri podávaní balíka odosielateľ vyplní sprievodku, ktorá je zároveň colným vyhlásením. V nej
uvedie, že zásielka je „darček“, a aj hodnotu darčeka (do 50 €). Pri podávaní balíka cez elektronický
podací hárok odosielateľ zvolí možnosť „v hotovosti“ a „úhrada pri podaji“, a tak zabezpečí
bezplatné prijatie balíka na pošte.
Obalový materiál (škatule rozličných veľkostí, baliaci papier, motúz a pod.) možno zakúpiť na
každej pošte.


Slovenská pošta nezodpovedá za stratu, poškodenie a nedodržanie lehôt prepravy tohto typu
balíkov vzhľadom na komplikovanú situáciu na Ukrajine.

zdroj: https://www.posta.sk/subory/41256/2022_03_23-ts_balik-s-humanitarnou-pomocou-na-ukrajinu.pdf

Pridaj komentár