Ružomberok IQ Internety €

Zvýšenie vzdelanosti dospelej populácie a seniorov žijúcich v okrese Ružomberok v oblasti finančnej, mediálnej a digitálnej gramotnosti, v oblasti digitálnej bezpečnosti a prevencie podvodov na senioroch formou diskusií, prednášok a tvorbou podporných informačných materiálov k daným témam.

Výstupy projektu:
Téma Finančná gramotnosť (viď príloha Témy Finančná gramotnosť): 6 besied + PPT prezentácia k téme (min 10 slidov)
Téma Mediálna gramotnosť (viď príloha Témy Mediálna gramotnosť): 5 besied + PPT prezentácia k téme (min 10 slidov)
Téma Digitálna gramotnosť (viď príloha Témy Digitálna gramotnosť): 5 besied + PPT prezentácia k téme (min 10 slidov)
Téma Digitálna bezpečnosť (viď príloha Témy Digitálna bezpečnosť): 5 besied + PPT prezentácia k téme (min 10 slidov)
printový materiál Brožúra min 1500 kusov, 8 strán, farebne bude obsahovať základné informácie k jednotlivým témam

Printové materiály budú poskytnuté klientom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok, Mestský úrad Ružomberok, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Informačné centrum Ružomberok.