Browse Category For

Nezaradené

Showing: 1 - 3 of 3 Articles

Žiadosť o dotáciu EKOPOLIS schválená

Koncom mája 2022 sme odoslali žiadosť o finančný príspevok na nákup sadeníc stromov – lipy malolistej a spotrebného materiálu pre projekt: Zeleň nás spája v rámci grantového programu Sadíme budúcnosť – jeseň 2022 Nadácia Ekopolis s cieľom vytvoriť zdravšie životné prostredie pre obyvateľov okresu Ružomberok… Vysoká miera spolupráce so zamestnancami Obec Liptovská Štiavnica a členov obecného zastupiteľstva, …

S našimi deťmi trénujú aj deti z Ukrajiny

Do tréningového procesu ružomberských prípravkárov sa zapojili aj deti z Ukrajiny, ktoré našli svoje dočasné útočisko v našom meste a jeho okolí. Všetci dúfame, že situácia u východných susedov sa čo najskôr zlepší a deti spolu s ich rodičmi budú môcť pokračovať vo svojom donedávna bežnom živote. Kým sa tak nestane, môžu trénovať v našom …