Deti a vzdelávanie

Pred nástupom dieťaťa do školy musí absolvovať dieťa lekársku prehliadku u detského pediatra. Ak ste ubytovaní v Ružomberku, pred zápisom dieťaťa do školy kontaktujte Mestský úrad Ružomberok – Oddelenie školstva a športu, usmernia Vás, podajú informácie o mestských, cirkevných alebo súkromných školách a dohodnete ďalší postup umiestnenia Vášho dieťaťa v škole. 

Mestský úrad Ružomberok, Oddelenie školstva a športu

Kontakt: