Sadíme budúcnosť

Na Liptove pripravujeme výsadbu stromovej aleje…hádajte kde konkrétne?

Koncom mája 2022 sme odoslali žiadosť o finančný príspevok na nákup sadeníc stromov – lipy malolistej a spotrebného materiálu pre projekt: Zeleň nás spája v rámci grantového programu Sadíme budúcnosť – jeseň 2022 Nadácia Ekopolis s cieľom vytvoriť zdravšie životné prostredie pre obyvateľov okresu Ružomberok…

Vysoká miera spolupráce so zamestnancami Obec Liptovská Štiavnica a členov obecného zastupiteľstva, ktorí bez váhania podporili dobrú myšlienku, priniesla svoje ovocie . Žiadosť o finančnú dotáciu schválená…

Bez výhovoriek, bez problémov, ukážková spolupráca…

Podarilo sa…Budeme sadiť …

Za prípravný tím: Roman SKay Pečko, František Hanes, Sališová Casey Katka